Publicerat 8 mars, 2021

Pandox styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i hotellfastighetsbolaget Pandox kallas till årsstämma den 12 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Christian Ringnes, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal, Jeanette Dyhre Kvisvik och Jakob Iqbal. Vidare föreslås omval av Christian Ringnes till styrelseordförande. Valberedningen noterar att styrelsen har för avsikt att omvälja Bengt Kjell till vice styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]