Publicerat 16 juli, 2021

Pandox ökade nettoresultatet under andra kvartalet

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ökande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 714 miljoner kronor (610), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 470 miljoner kronor (448). Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 10 miljoner kronor (-85).

Ebitda-resultatet var 447 miljoner kronor (327).

Resultatet före skatt var 413 miljoner kronor (306). Resultatet efter skatt blev -6 miljoner kronor (-332). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-1,79). Orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -105 miljoner kronor ingår.

"Hotellefterfrågan ökade på samtliga marknader i det andra kvartalet, men utvecklingen i april och maj var fortsatt svag på grund av omfattande restriktioner och en fördröjd återöppning på många marknader. Med stöd av en stark återhämtning i Storbritannien och en förbättring på övriga marknader, framförallt i juni, visade emellertid Pandox båda affärssegment positiv tillväxt i kvartalet", uppger tillförordnad vd Liia Nõu i en kommentar.

Pandox-chefen fortsätter.

"Den ekonomiska återhämtningen på Pandox marknader är för närvarande stark, vilket tillsammans med en ökad vaccinationsgrad och minskade restriktioner skapar goda underliggande tillväxtförutsättningar i hotellmarknaden. Utvecklingen i Europa och på andra större hotellmarknader, som till exempel USA, visar att det finns ett stort uppdämt resebehov, som snabbt konverteras till efterfrågan när restriktioner minskar och förutsättningar för resande
förbättras."

Samtliga av Pandox verksamhetsländer visade positiv RevPAR-tillväxt i det andra kvartalet.

Pandox, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter71461017,0%
Resultat före skatt41330635,0%
Nettoresultat-6-332
Resultat per aktie, kronor-0,04-1,79

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]