Publicerat 11 februari, 2021

Pandox minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.

Hyresintäkterna uppgick till 523 miljoner kronor (784), en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (526), en minskning med 88,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -362 miljoner kronor (1 325).

Resultatet efter skatt blev -305 miljoner kronor (1 291).

Resultat per aktie hamnade på -1,63 kronor (7,30).

Ingen utdelning föreslås.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 167,60 kronor (186,40).

Pandox, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter523784-33,3%
Förvaltningsresultat62526-88,2%
Resultat före skatt-3621 325
Nettoresultat-3051 291
Resultat per aktie, kronor-1,637,30
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor167,60186,40-10,1%
Utdelning per aktie, kronor03,60

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]