Publicerat 27 april, 2021

Pandox förbättrade resultatet

Hotellfastighetsbolaget Pandox tappar intäkter men förbättrade resultatet.

Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 554 miljoner kronor (672), en minskning med 17,6 procent mot föregående år. För jämförbara enheter sjönk intäkterna med 15 procent.

Driftnettot från fastighetsförvaltningen uppgick till 462 miljoner kronor (561), en minskning med 17,6 procent mot föregående år. Driftnettot från operatörsverksamheten var -80 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet var 350 miljoner kronor (538).

Resultatet efter skatt blev 36 miljoner kronor (-668).

Resultat per aktie hamnade på 0,22 kronor (-3,63). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -351 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 170,38 kronor (186,97).

Pandox bedömer att förutsättningarna för en ökad efterfrågan på de marknader där bolaget är verksamma som goda när restriktionerna väl lyfts.

"Så länge restriktionerna ligger kvar på samma nivåer som tidigare förväntas kontrakterade minimihyror och fasta hyror fortsatt utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter. När efterfrågan ökar kommer intäktsökningen, som en konsekvens av drifts- och avtalsmix, inledningsvis att vara tydligast i Operatörsverksamhet som helhet och i Fastighetsförvaltning i Norden", skriver vd Anders Nissen. Han fortsätter.
"På grund av hotellmarknadens svaga start på året och hyresavtalens utformning, förväntas rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror materialiseras endast i begränsad utsträckning 2021."Pandox, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter554672-17,6%
Driftöverskott462561-17,6%
Nettoresultat36-668
Resultat per aktie, kronor0,22-3,63
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor170,38186,97-8,9%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]