[ Annons ]

Örebro toppar listan över städerna som invånarna tycker är bäst planerade. Foto: Shutterstock
Publicerat 7 juni, 2021

Pandemin har ändrat synen på städerna

Örebro, Lund och Linköping toppar listan över de städer som invånarna tycker är bäst planerade. Minst nöjda är de i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Det visar undersökningen Samhällsbarometern.

I Samhällsbarometern 2021, som gjorts för sjätte året i rad av teknik- och arkitektkoncernen PE, har 4600 invånare i Sveriges tolv största städer fått bedöma sina städer med avseende på stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Tydligt är att pandemin inneburit en stor omställning och att många svenskar omvärderat sina städer.

Undersökningen visar att invånarna i samtliga av landets tolv största städer är mer positivt inställda till sin stad än tidigare år. Åtta av tio rekommenderar andra att bo i sin stad, vilket är en ökning med hela tio procentenheter.

[ Annons ]

– Pandemin har ändrat våra levnadsvanor och när vi tvingats röra oss mer i vår närmiljö har vi fått mer positiva upplevelser av hur staden fungerar. Den tydligaste trenden är därför att rekommendationsgraden av den egna staden har kraftigt, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Störst positiv utveckling har skett i Västerås och Uppsala, där andelen som rekommenderar andra att bo i staden ökat med 20 respektive 19 procentenheter De som i högst utsträckning rekommenderar sin stad är invånarna i Umeå och Lund, där hela 91 respektive 89 procent av städernas invånare svarar detta. I botten återfinns Malmö och Stockholm, där endast 71 procent skulle rekommendera andra att bo i staden.

Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad.

– I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren.

83 procent uppger att det är enkelt att ta sig runt till cykel och till fots, jämfört med 77 procent innan pandemin, vilket kan ha att göra med att reserestriktioner och utflykter på hemmaplan bidragit till att fler utforskat sina närområden. Hälften av invånarna i Sveriges största städer svarar även att det har blivit ännu viktigare med närhet till grundläggande service under det senaste året, till exempel matbutiker, skolor och vård.

Bäst på stadsplanering är Örebro, där hela 69 procent av invånarna är nöjda med stadsplaneringen. Därefter placerar sig Lund på en andra plats följt av Linköping på en tredje plats, med en nöjdhet på 68 respektive 66 procent. Göteborg hamnar sist för andra året i rad. Endast 50 procent av stadens invånare uppger att de är nöjda med hur staden planerats. 

– Vi har flera år i rad sett att Stockholm och Göteborg har utmaningar att hamna högt upp i mätningar gällande stadsplanering och i viss mån även hållbarhet. Här tror vi att det handlar om att man har gjort stora ingrepp som till exempel Slussen eller i Göteborg stora ingrepp på vägar. Det upplevs som nödvändigt, men stökigt och jobbigt, säger Nicke Rydgren.

Hållbarhet är en annan fråga, där det syns förändringar i årets rapport. Andelen som tycker att det är lättare att agera hållbart i sin stad har gått från 65 procent i fjol till hela 74 procent. Störst är förbättringen i Stockholm följt av Umeå och Örebro. Bara Norrköping visar på en negativ utveckling det senaste året. Majoriteten, 57 procent, upplever dessutom att deras stad har blivit mer miljövänlig och hållbar i allmänhet de senaste tio åren.

Virusutbrottet har även gett en rejäl skjuts åt våra städers digitaliseringsarbete och invånarna ger sina städer höga betyg. Jämfört med tidigare år förbättrar sig städerna med hela 14 procentenheter.

– Digitaliseringen har exploderat och det är tydligt att när nya åldersgrupper i början av pandemin tvingats använda digitala verktyg tycker man att det fungerat väl till exempel i kontakt med kommuner eller sjukvård,

De senaste årens ökade e-handel har bidragit till fler lösningar och aktörer inom logistik och leveranser. I år svarar 79 procent att det är enkelt att få produkter och paket levererade i sin stad, jämfört med 62 procent 2019.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]