[ Annons ]

E-handelns rekordökning under pandemin sätter sina spår. Foto: Shutterstock
Publicerat 22 december, 2020

”Viktigt att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas”

I sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag betonar Fastighetsägarna vikten av att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet i exempelvis ett köpcentrum.

I den tillfälliga pandemilagstiftning som regeringen har föreslagit ryms ökade möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen. I måndags stod det klart att JO avstyrker förslaget i sin nuvarande form.

I det remissvar som Fastighetsägarna nu lämnar betonar organisationen att om regeringen skulle använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås så är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägarna ställer sig bakom premisserna, men betonar samtidigt i sitt remissvar att det är viktigt att den tillfälliga pandemilagen inte begränsar verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

[ Annons ]

– Fastighetsföretagen har under coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och de som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. I köpcentrum bedrivs postutlämning, apotek, livsmedelsaffärer, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och andra verksamheter som måste vara tillgängliga även vid en nedstängning, säger Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.

En nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt. Ytterligare begränsningar skulle slå hårt mot såväl företag som samhällsekonomin anser Fastighetsägarna.

– Om regeringen skulle införa de långtgående åtgärder som lagförslaget ger utrymme för är det ett allvarligt ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägaren, till exempel en köpcentrumägare, måste då kompenseras fullt ut. Rätten till ersättning vid rådighetsinskränkning av fast egendom är grundlagsskyddad, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]