[ Annons ]

Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 30 mars, 2017

Nytt skatteförslag hotar bostadsbyggandet

Under torsdagen presenterade paketeringsutredningen ett förslag som kommer att innebära en ökad beskattning för fastighetsbranschen. Förslaget riskerar att leda till högre byggkostnader och färre nybyggda bostäder, menar Fastighetsägarna.

Paketeringsutredningen som tillsattes av regeringen i juni 2015 har idag lämnat över sitt betänkande. Utredningen har särskilt tittat på regelverket för paketering av fastigheter vid försäljning och kartlagt den totala beskattningen av fastighetsbranschen. Syftet med utredningen har varit att lämna förslag på lagstiftning för att motverka paketerade transaktioner.

[ Annons ]

Utredningen föreslår ändringar i försäljningar som sker i bolag med tillgångar som huvudsakligen består av fastigheter. Enligt förslaget ska fastigheterna anses avyttrade och åter förvärvade för ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Därmed får fastigheten ett nytt anskaffningsvärde och ett nytt underlag för värdeminskningsavdrag.

Förslaget syftar till att skattemässigt likställa en transaktion med en paketerad fastighet med en direktförsäljning.

Eftersom kartläggningen visar att fastighetsbranschen betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher, menar Fastighetsägarna att branschen riskerar att bli överbeskattad om paketeringsutredningens förslag genomförs.

– Vi kan nu en gång för alla lämna det felaktiga påståendet om att fastighetsbranschen är underbeskattad bakom oss. Tvärtom riskerar fastighetsbranschen att bli överbeskattad med de här förslagen. Något som utredningen själv konstaterar i sitt betänkande, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, i ett pressmeddelande.

Om regeringen väljer att gå vidare med utredningens förslag samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar, ser Ulla Werkell en tydlig risk för att det kan slå hårt mot bostadsbyggandet.

– Redan idag har 240 av 290 kommuner bostadsbrist. Investeringar i nybyggda hyresrätter kommer inte bli större utan mindre med de här förslagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]