Robert Boije. Foto: SBAB
Publicerat 13 februari, 2019

”På väg in i en konjunkturavmattning”

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent och valde att inte förlänga mandatet om att snabbt kunna intervenera på valutamarknaden. Robert Boije, chefsekonom på SBAB ser beskedet som tecken på att vi är på väg in en konjunkturavmattning.

På onsdagen upprepade Riksbankens sin räntebana som pekar mot att nästa höjning kommer i höst, efter den första höjningen strax före jul. Skälet till att man inte rör räntan denna gång beror på att Riksbanken bedömer att man kommer nå inflationsmålet med 2 procent kommande år. Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

[ Annons ]

Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna, höjer ett frågetecken till om Riksbanken verkligen kan höja räntan i närtid.

– Risken är stor att Riksbanken i framtiden kommer att kritiseras för decemberhöjningen. Om något borde den ha kommit långt tidigare, innan den avmattning vi nu ser började kasta sin skugga över konjunkturen. Det skulle inte vara första gången Riksbanken agerar med dålig känsla för vad som händer i omvärlden. Alla minns vi hur Riksbanken misstolkade tecknen i skyn och höjde räntan veckan innan Lehman Brothers kollapsade 2008. Sannolikheten är hyfsat hög att räntehöjningscykeln toppade redan i december och att nästa steg blir en sänkning.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB anser att den ekonomiska information som inkommit på senare tid stödjer bilden av att vi är på väg in i en konjunkturavmattning med ett dämpat inflationstryck.

– Tecknen fanns där redan innan beslutet togs att höja reporäntan i december. Det blir en svår balansgång för Riksbanken framöver, vilket också återspeglas i Riksbankens reporäntebesked idag, menar Robert Boije,

Han bedömer att dagens besked från Riksbanken indikerar en måttlig och långsam uppgång av bostadsräntorna framöver.

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]