Arne Andersson, nordisk e-handelsrådgivare på Postnord. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 24 april, 2019

På post mot Amazon

Arne Andersson har bråttom. Om inte dagens aktörer skyndar sig att hitta en fungerande modell för att klara e-handelsökningen, kommer någon annan att göra det. Nu vill han ha fastighetsägarna med på tåget.

Som nordisk e-handelsrådgivare på Postnord är Arne Andersson en person i hetluften. Medieförfrågningarna är täta och när Fastighetstidningen träffar honom avlöser vi precis några forskare från Chalmers som velat diskutera ”ungefär samma grej” med honom som vi ska.

[ Annons ]

”Grejen” är den exploderande e-handeln som håller på att förändra inte bara förutsättningar för svensk detaljhandel, utan hela samhället. Vi e-handlade för nästan 100 miljarder ifjol, en dryg tiondel av den totala handeln. Fram till 2025 räknar Svensk Handel med att den andelen två, eller till och med tredubblas. Detta innebär en revolution som återspeglas inte bara i detaljhandelsbolagets års-redovisningar, utan också syns mer och mer i de svenska städerna. Femtusen butiker inom sällanköpssegmentet har försvunnit de senaste sex åren. Bland annat var femte sko-, elektronik- och heminrednings-affär har klappat igen. I stadskärnorna gapar fler lokaler tomma, samtidigt som pakethögarna hos Postnords ombud växer och lastbilarna från matdistributörerna blir ett alltmer vanligt inslag i gatubilden.

– E-handeln har i dag precis börjat bli en del av vardagen, säger Arne Andersson när jag ber honom spå om vad som väntar runt hörnet.

– Om fem år är e-handeln helt integrerad i vår vardag. En naturlig del av blodomloppet i städerna, precis som butikerna alltid har varit det.

Arne Anderssons roll på Postnord handlar om att planera framtiden efter detta. Som e-handelsrådgivare jobbar han nära den växande gruppen av bolagets kunder som distribuerar sina varor med post.

– Vi släpper rapporter, vi bidrar med statistik och vi försöker hjälpa våra kunder att hänga med, säger Arne Andersson på omisskänneligt dalmål.

Under hela 2018 kretsade spekulationer inom svensk handel kring frågan: när kommer Amazon och vad händer då? I december nådde spekulationerna sin kokpunkt när e-handelsjätten (som står för hälften av den amerikanska näthandeln) kallade till presskonferens. Men det visade sig vara falskt alarm. Det handlade i stället om en storsatsning på att etablera svenska datacenter för företagets molntjänster. Men Arne Andersson tror att även en svensk e-handels-etablering från Amazons sida fortfarande är ett mycket troligt scenario.

– Det skulle definitivt kunna ske. Vi är ett litet land med ganska mogen e-handel, med betydande volymer. Det innebär att vi är en attraktiv marknad för Amazon. Vi kanske inte kan jämföras med London eller New York när det gäller täthet, men det är fullt möjligt att Amazon ändå bestämmer sig för att gå in och rulla ut sin infrastruktur. De skulle ju kunna köpa vem som helst av oss, eller ställa ut sina egna fastighetsboxar och sköta all distribution själva. Man ska inte underskatta sannolikheten att det sker.

Och då vill han att svenska e-handlare ska vara redo för konkurrensen.

– Vi vill sprida så mycket kunskap som möjligt om vilka trender som är starka just nu. Det ligger ju lite i vårt intresse också det där.

Arne Andersson, nordisk e-handelsrådgivare på Postnord. Foto: Johan Bergmark

[ E-handel i världen ]

Asien föregångare

Asien är vid sidan av USA den del av världen där e-handeln verkligen brutit igenom. I Sydkorea nådde enligt Forbes e-handeln 11 procent av den totala detaljhandelsmarknaden redan 2013 och i Kina nådde man 17 procent 2016, för övrigt samma år som man gick om USA som världens största e-handelsmarknad. 2018 stod Kina för 40 procent av världens totala e-handelsleveranser. Det handlar då om 50 miljarder paket per år, 500 gånger så många som Postnord hanterar på ett år.

Så är det förstås. Företaget som en gång var statliga Postverket håller på att byta skepnad. Brevmängden sinar samtidigt som e-handelspaketen blir allt vanligare. Paketen är Postnords framtid, det medger Arne Andersson utan omsvep. Och dagens system för pakethantering har inte alltid löpt smärtfritt.

– Konsumenterna är så vana att e-handla i dag att de kräver att allt flyter friktionsfritt. De kräver bekvämlighet och tillgänglighet. Det innebär att vi som är intressenter kring e-handel – och då talar jag om alla från transportbolag och handlare till fastighetsägare – måste samverka för att tillgodose de krav som konsumenten ställer.

Vilka krav är det mer specifikt?

– Tillgänglighet och valfrihet, i både tid och rum. Konsumenterna vill kunna välja precis var och när varorna ska finnas tillgängliga.

Så är det inte riktigt i dag. I dagsläget får ungefär 66 procent av Postnords kunder sina leveranser via ett ombud, samtidigt som bara 39 procent vill ha det. Det är alltså mer än 60 procent som föredrar hemleverans.

– Vi ser det nästan som en tipping point, att en större andel vill ha det på annat sätt än via paketombud.

Postnords stora problem i dag är enligt Arne Andersson kapaciteten. Det är lätt att förstå för alla som följt nyhetsrapporteringen den senaste tiden, då Postnords ofta sega leveranstider varit ett återkommande ämne.

– Vi har kapacitetsbrist när det gäller utrymme och när det gäller antalet ombud. Vi har dessutom chaufförsbrist.

Samtidigt kan Postnord inte bygga kapacitet bara för topparna runt jul eller Black Friday.

– Det är som med infrastruktur. Man kan inte bygga för midsommartrafiken.

Arne Andersson har sin arbetsplats i Postnords stora huvudkontor intill Essingeleden i Solna. Byggt och inflyttat för bara femton år sedan, men numera står huset delvis tomt och Postnord uppges vilja söka sig mot något mindre, eftersom lokalerna drar stora kostnader som belastar ett redan förlusttyngt företag. Av dessa dystra förutsättningar märks dock ingenting på Arne Andersson. Han är i stället fullt fokuserad på framtiden. Fem år från nu räknar han med att e-handeln fyrdubblat sin fysiska volym jämfört med i dag. Det är den utvecklingen som mer eller mindre kommer tvinga fram en ny infrastruktur för distribution.

Och vad tänker du dig då?

–  Vi söker ju nollfriktion. Men i dag är det ju en viss friktion att gå till ett ombud och ställa sig i kö. Det behöver den nya infrastrukturen ta bort.

Arne Andersson, nordisk e-handelsrådgivare på Postnord. Foto: Johan Bergmark

[ E-handel i världen ]

Störst i USA

Grundades som en nätbokhandel av Jeff Bezos 1994. Ganska snart blev också musik och film viktiga varor. Numera är företaget verksamt inom detaljhandel som möbler och livsmedel samt molntjänster och utveckling av artificiell intelligens. Amazon är i dag USAs största arbetsgivare och Jeff Bezos är enligt Forbes världens rikaste man.

Arne Andersson ser framför sig den infrastrukturen i form av täta paketboxar, både ute på stan och inne i fastigheterna. Alla med digitala lås som vi lätt öppnar med mobilen. Därigenom ska också den för e-handel så kritiska returhanteringen skötas. Kontroll över denna infrastruktur skulle också innebära tillgång till en massa värdefull kunddata. Förutsatt att den kan användas såklart.

– Vi ska ju inte ta för givet att all data får användas. Men vi kommer behöva den för ruttplanering, handlarna kommer behöva den för att
bygga lojalitet, fastighetsägarna för att förbättra sin service för hyresgäster. Men om Amazon skulle komma in tar de ju all data också.

De här konsumenterna du pratar om, de bor ju ofta i fastigheter som ägs av någon annan som dessutom äger gemensamhets-utrymmen. Hur kommer
fastighetsägaren in här?

– De behöver ju göra den här infrastrukturen tillgänglig för sina hyresgäster. Platserna de disponerar är viktiga, både inne i fastigheten och marken intill, som lastzonen.

– Fastighetsägarna har en central roll. Jag ser dem som nyckeln för att kunna skapa tillgänglighet, där känner jag att det är mycket viktigt att få med dem på tåget.

Vad är det du ser framför dig rent konkret?

– Det svåra kommer bli att hitta en affärsmodell som alla upplever sig gynnade av. Vi är flera olika intressenter som är vana att förhandla one to one, nu behöver vi sätta oss ner för att hitta en gemensam målbild.

Fastighetsägarna har en central roll. Jag ser dem som nyckeln för att kunna skapa tillgänglighet.

Men vinsterna är enligt Arne Andersson uppenbara.

– Jag tror att vi ska försöka tänka precis som många e-handlare gör, att hitta en lösning som bygger på volym och skalbarhet. Det här är något vi alla kan vinna på.

– På kort sikt får vi alla acceptera lite lägre marginal, för att nå det långsiktiga målet. Det är nämligen ingen tvekan om att det kommer dröja väldigt, väldigt länge innan e-handelsexpansionen planar ut.

Det här kommer kräva vissa investeringar, vem ska stå för dem?

– Det är en jäkligt svår fråga. Jag har inget klockrent svar. Ett alternativ är att det ska vara fastighetsägarna. De kan ju genom en struktur med boxar i varje fastighet ge ett mervärde till sina hyresgäster. Men det här är en fråga jag vill att vi gemensamt ska hitta en lösning på.

– Min önskan för 2019 är att vi gemensamt gnider våra hjärnor för att hitta ett sätt att komma framåt gemensamt, säger Arne Andersson, nordisk e-handelsrådgivare på Postnord. Foto: Johan Bergmark

När Arne Andersson pratar om framtida samarbeten låter det som att Postnord och landets Fastighetsägare är de såtaste vänner. Så har verkligheten inte alltid sett ut. Många minns konflikter när Postnord krävt att fastighetsägare ska investera i nya postboxar, annars blir det ingen utdelning. En del boende har fått resa flera mil för att få sin post.

– Ja, vi har ju medarbetare som vi måste vara rädda om, säger Arne Andersson när jag påminner honom om historien.

– Det är ju inte av ovilja att vi inte dela ut på vissa ställen. Men min personliga inställning är lite ”sluta trät och lös det bara”. Men jag är inte mannen att uttala mig i den frågan.

Jag kan i och för sig tänka mig att den här frågan är i tämligen gott minne hos en del av Fastighetstidningens läsare.

– Jo, men när jag numera pratar med fastighetsägare tycker jag att vi generellt har en gemensam syn på både svårigheter och möjligheter. Det är ju samma slutkonsumenter vi vill ge service till. Min önskan för 2019 är att vi gemensamt gnider våra hjärnor för att hitta ett sätt att komma framåt gemensamt. Det är så jädra viktigt att vi kommer överens.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]