[ Annons ]

Hur ska en bostadsmarknad för alla se ut och hur ska ett samhälle utan segregation skapas? Det är två fundamentala frågor när lösningar på dagens akuta bostadsbrist diskuteras. I januari presenterade Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör, rapporten En hållbar social bostadspolitik. Hans svar på frågan är riktat stöd till familjer med behov. En lösning som Göran Cars menar låser in familjer i bidragsberoende.
Publicerat 24 februari, 2015

På olika vägar mot samma mål

Hur ska en bostadsmarknad för alla se ut och hur ska ett samhälle utan segregation skapas? Det är två fundamentala frågor när lösningar på dagens akuta bostadsbrist diskuteras. I januari presenterade Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör, rapporten En hållbar social bostadspolitik. Hans svar på frågan är riktat stöd till familjer med behov. En lösning som Göran Cars menar låser in familjer i bidragsberoende.

 

[ Annons ]

Göran Cars, professor i urbana och regionala studier:

”Bygg områden som skapar förutsättningar för sociala möten”

 

1. Behöver vi utveckla den sociala bostadspolitiken?

– Ja, det är fullkomligt självklart att vi behöver förändring. Trots ambitiösa mål om integration växer klyftorna, liksom de områden som är tydligt definierade av totalt utanförskap. Vi har byggt in sociala klyftor i samhället och det kan vi inte ha av sociala skäl och välfärdsskäl. Jag tror att man måste gå på två spår samtidigt. Dels ge människor möjligheter att ta sig ut ur stigmatiserade områden, utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden. Men också parallellt fundera på nya former för boende.

2. Bör det ske genom att bygga särskilda bostäder med lägre hyra, så kallad social housing?

– Ja, vi måste tänka nytt, och få männi-skor med olika bakgrund att mötas i vardagen. Därför måste vi bygga områden som skapar förutsättningar för sociala möten. Områden som innehåller bostadsrätter och hyresrätter till olika pris. Detta kan göras genom att kommunen sänker markpriser och anslutningsavgifter så att fastighetsföretag som motprestation kan producera bostäder med lägre hyra. Jag satt och pratade med en av våra större byggherrar häromdagen och vi har en intern läxa i branschen att göra och bli bättre på att bygga billigare. Det finns en vilja att ta det sociala ansvaret och bygga billigare, samtidigt som man förenar det med krav på affärsmässighet och lönsamhet. Men det kräver ett radikalt nytänkande inom branschen. Sveriges befolkning växer, och en stor del av dem som efterfrågar bostäder har inte råd med det vi bygger.

3. Är riktade individuella bidrag rätt väg?

– Problemet med individuella bidrag är att det påverkar incitamentet att skaffa jobb. Det är negativt att låsa in människor i en bidragscykel, som kan vara svår att bryta.

 

Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör:

”Riktade bostadsbidrag som kombineras med liberaliseringar”

1. Behöver vi utveckla den sociala bostadspolitiken?

– Ja, eftersom dagens system inte lever upp till behoven. Idag söker sig mycket stora volymer flyktingar till Sverige och utmaningarna att finna bostäder är omfattande. Det är inte bara svårt för Migrationsverket att anordna asylboende, bristen på bostäder är minst lika aktuell i nästa steg, då de som fått uppehållstillstånd ska skriva sig i en kommun. På grund av bostadsbristen kan många inte flytta till orter där möjligheterna till jobb och studier är goda. För många saknas andra alternativ än att bo tillsammans med andra familjer i små lägenheter i hårt belastade miljonprogramsområden. Bostadsbristen leder till att en redan stor risk för framtida utanförskap blir ännu större.

2. Bör det ske genom att bygga särskilda bostäder med lägre hyra, så kallad social housing?

– Den internationella erfarenheten visar att det är problematiskt att ha särskilda bostäder med lägre hyra. En anledning är att särskilda sociala bostäder tenderar att vara geografiskt koncentrerade. Därmed ökar denna form av bostad existerande problem med segregering.

3. Är riktade individuella bostadsbidrag rätt väg?

– Ja, framför allt om det kombineras med liberaliseringar som gör att bostadsbyggandet tar fart och en mer marknadsbaserad prissättning. En fördel med riktade bidrag är att det stärker incitamenten för att bygga och renovera bostäder, inte minst riktade till ekonomiskt svaga grupper. En annan fördel är att det stärker ställningen för låginkomsttagare, då de får större makt över egna resurser. Det finns en uppenbar nackdel med att riktade bidrag till låginkomsttagare minskar drivkrafterna till att arbeta. Men det kan balanseras med införandet av riktade skatteavdrag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]