Full aktivitet i Helsingborg. Här byggstarten till hotell- och kongressanläggningen Clarion Hotel SeaU Helsingborg. Anläggningen kommer att få 250 rum och öppna 2020. Foto: Rickard Johnsson/Studio-E.
Publicerat 6 november, 2017

På hugget i Helsingborg

Helsingborg är i en expansiv fas med projekt innefattande allt från mindre ombyggnader av vindsutrymmen till bostäder till stora stadsomvandlingar. Det goda läget tillsammans med en stark befolkningstillväxt skapar stabilitet och tillväxt.

KONTOR | Marknaden för kontor har stärkts med en ökad efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor i attraktiva lägen. Stadsförnyelseprojektet H+ hör till områdena där det råder störst aktivitet. Där håller Midroc på att färdigställa byggnaden Scala inom kvarteret Metropol. Scala kommer inrymma 78 lägenheter och cirka 5 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler.

[ Annons ]

Ett annat område inom H+ är Oceanhamnen där det, utöver bostäder, planeras för 32 000 kvadratmeter kontorsyta och 3 500 kvadratmeter butiks- och serviceyta.

HANDEL | 2015 utsågs Helsingborg till årets IT-kommun och som en fortsättning siktar de nu på att bli landets ledande e-handelsstad. Staden ska ta tillvara på det logistiska läget och den kunskap som finns i staden som bland annat tar avstamp i den forskning som bedrivs inom handelsområdet på Campus Helsingborg.

Samtidigt som e-handeln tar en allt större marknadsandel blir cityhandeln drabbad. Allt fler butiker väljer att lämna centrum för att istället satsa på externhandelsområden såsom Väla. Stadskärnan ändras istället till att innefatta allt fler restauranger och caféer.

Oceanhamnen, ett annat område inom H+, kommer att inrymma cirka 350 bostäder och 32 000 kvadratmeter kontorslokaler. Kjellgren Kaminsky Architecture.

BOSTÄDER | Det finns i dagsläget ett underskott på bostäder i centralorten, men i kommunens övriga delar bedömer kommunen att bostadsmarknaden är i balans. Under 2016 färdigställdes omkring 870 bostäder och under 2017 och 2018 beräknas det påbörjas omkring 1 700 respektive 1 300 bostäder i nyproduktion. Det byggs nya bostäder, såväl flerbostadshus som villor och radhus, inom i stort sett samtliga delmarknader.

Under första halvan av året har det skett tre större portföljaffärer med lägenheter i centralorten. Bland annat förvärvade Riksbyggen i juni 582 lägenheter i bostadsområdet Dalhem av Helsingborgshem. Totalt medverkade nio anbudsgivare i budgivningen. Förvärvet omfattar fyra fastigheter med flerbostadshus uppförda 1973 med mindre förtätningar under 2004. Prislappen hamnade på 563 mkr och med en total uthyrningsbar area om cirka 42 000 kvadratmeter motsvarar det ett pris om 13 400 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms, beaktat marknadsmässiga parametrar, uppgå till 3,7 procent, vilket är en för området förhållandevis låg nivå.

INVESTERINGSMARKNAD |Sedan Castellums mångmiljardförvärv av Norrporten i april 2016, då det bland annat ingick 15 centralt belägna butiks- och kontorsfastigheter i Helsingborg, har det varit en relativt låg aktivitet på den kommersiella fastighetsmarknaden i Helsingborg.

Vad gäller bostäder är det högtryck. Ovan nämnda bostadsportföljer är hittills tre av landets fem största affärer under 2017. Riksbyggens förvärv till 3,7 procents direktavkastningskrav bedöms som historiskt lågt för ett bedömt C-läge på Helsingborgs bostadsmarknad. Potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms emellertid som begränsad.

Mikael Svensson
NAI Svefa

Thomas Bråhagen, regionchef, Wihlborgs, Helsingborg

”NU LOSSNAR DET I HELSINGBORG”

Fastighetsbolaget Wihlborgs som förvaltar cirka 480 000 kontorsyta i Helsingborg ser ljust på framtiden för kommersiell yta.

– Det finns sedan länge ett uppdämt behov för nya moderna kontor och en stor del av det som kommer att byggas i Helsingborgs nya affärsdistrikt Oceanhamnen lär fyllas av befintliga kunder, säger Thomas Bråhagen, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg.

Projektet Prisma med cirka 13 000 kvadratmeter kommer att byggstartas våren 2018. Dessutom bygger Wihlborgs en ny tingsrätt och en del andra projekt.

– Vi har under lång tid inte haft lokaler att erbjuda våra kunder, 96 till 97 procent står uthyrt. Samtidigt försvinner en del ytor i äldre hus där kontor blir bostäder. Nu räknar vi med att även hyresgäster som flyttat ut från Helsingborg ska komma tillbaka.

Men blir inte hyrorna för höga i de nya moderna lokalerna?
– Inte om man ser till hur effektiva de är. Runt 2 700 kronor kvadraten landar man på i Oceanhamnen, säger Thomas Bråhagen.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]