Foto: Skövdebostäder
Publicerat 7 januari, 2016

Överklagan försenar 200 bostäder i Skövde

Skövdebostäder har under 2016 planerat för byggnation av 150 lägenheter fördelat på tre huskroppar på Södra Ekedal. Men en överklagan av detaljplanen gör att bygget riskerar att försenas.

Det är fastighetsägare i området som överklagat detaljplanen till Länsstyrelsen. En försening av bygget skulle leda till högre kostnader med dyrare hyror som följd. Utöver de 150 bostäderna skulle även de hus som innehåller ytterligare 50 lägenheter som privata aktörer planerar för i samma område att påverkas.

[ Annons ]

– Det är oerhört tråkigt att vi nu riskerar att bli tvungna att senarelägga byggstarten och därmed öka kostnaderna för projektet vilket kan påverka hyrorna. Just dessa 150 lägenheter är tänkta att rikta sig till ungdomar, där behovet av nya bostäder är som störst just nu. Det vore synd om vi inte kan hålla vår ambition om hyror som ska passa ungdomar. Planen är att de i huvudsak ska kunna flytta in 2017 men även det kommer nu att skjutas framåt, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Överklagandet handlar bland annat om bygghöjden och en ökad insyn för omkringliggande bostäder. Även bristen på parkeringsplatser tas upp som ett problem.

– Det rör sig inte om något stort motstånd mot bygget, så det är väldigt beklagligt. Och eftersom det inte är någon som flyttat in än så är det vår uppgift att föra de kommande hyresgästernas talan, fortsätter Dan Sandén.

Även byggchefen beklagar förseningen med tanke på den stora bostadsbrist som råder just nu.

– Vi är redo att dra igång byggnationen till våren så det är besvärande att ett överklagande nu hindrar oss att tillföra välbehövliga ungdomslägenheter för Skövdes fortsatta utveckling, säger Morgan Arvidsson, byggchef Skövdebostäder.

Fakta: Överklaganden

I Skövde kommun överklagandes 31 bygglov mellan 2009-2013. Det innebär 5,9 överklaganden per 10 000 invånare.

Men Skövde placerar sig ändå en bra bit under riksgenomsnittet för överklaganden, vilket är 15,7 per 10 000 invånare.

En kartläggning från Fastighetsägarna visar att flest överklaganden per antal invånare görs i Sotenäs, följt av Borgholm, Orust, Tanum och Simrishamn.

I höstas beslutade regeringen att slopa Länsstyrelsen som instans för överklaganden av detaljplaner som ett led i att korta ner de långa handläggningstiderna. Beslutet beräknas träda i kraft den 1 juni.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]