[ Annons ]

Över 15 000 barn skadas varje år på lekplatser så illa att de måste uppsöka ett sjukhus. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen har tagit fram på uppdrag av Dagens Nyheter. Fastighetstidningen tipsar om vad man som fastighetsägare kan göra för att upprätthålla en säker plats för lek och kreativitet.
Publicerat 29 september, 2014

Över 15 000 barn om året skadas på lekplatser

Över 15 000 barn skadas varje år på lekplatser så illa att de måste uppsöka ett sjukhus. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen har tagit fram på uppdrag av Dagens Nyheter. Fastighetstidningen tipsar om vad man som fastighetsägare kan göra för att upprätthålla en säker plats för lek och kreativitet.

Statistiken visar att i snitt 15 500 barn skadas varje år på  lekplatser runt om i landet, vilket motsvarar 42 fall per dag. Det handlar skador som är så allvarliga att barnen behöver uppsöka en akutmottagning, skriver Dagens Nyheter.

[ Annons ]

– Vi välkomnar den här granskningen, för säkra lekplatser är viktigt, säger Per Forsling, utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm.

Siffrorna, som omfattar åren 2010 till 2012, är baserade på skattningar från uppgifter ur en databas som sjukvården använder, där olyckor på lekplatser har en egen rapporteringskod. En fjärdedel av fallen är skador på huvudet, framför allt hjärnskakning, krosskador eller öppna sår. Näst vanligast är skadorna på händer och handleder, oftast frakturer. I ungefär 12 procent av alla fall måste barnen vårdas i sluten vård.

Besiktningsmannen Sven Erik Henriksson genomför kontroller av hundratals lekplatser varje år.
–?Vanliga fel som jag upptäcker är slitage, till exempel gungkättingar som är slitna eller räcken och barriärer som har gått sönder. Om en bräda har ruttnat är det lätt hänt att ett barn faller ner, säger han till Dagens Nyheter.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar att se till att lekplatsen är säker. I Plan- och bygglagen och i Boverkets byggregler finns krav på att nya lekplatser ska utformas säkert och att befintliga lekplatser ska underhållas så att de inte blir farliga.

Läs Fastighetstidningens Tips och råd på vad man som fastighetsägare kan tänka på när det gäller lekplatssäkerhet.

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap (pdf från Konsumentverket)

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]