Filip Lindmark och Marcus Lindh, fd studenter på KTH i Stockholm som skrivit uppsats om fastighetsförvaltning. Foto: Petter Cohen.
Publicerat 6 februari, 2017

Outsourcing ställer krav

Rädslan att förlora kontrollen är det vanligaste skälet att sköta fastighetsförvaltningen inhouse. Men en prisbelönt KTH-uppsats visar att det finns fördelar med outsourcing – om det görs på rätt sätt.

Syftet med fastighetsägandet är en avgörande faktor för hur ett fastighetsbolag bör organisera sin förvaltning. Det är en av många slutsatser i en nyligen publicerad mastersuppsats. Uppsatsen belönades i december med Stora FM-priset och är skriven av Marcus Lindh och Filip Lindmark, båda nyligen utexaminerade från programmet Real Estate and Construction Management på KTH.

[ Annons ]

– Ett transaktionsintensivt bolag har exempelvis generellt kortare ägarperioder, varpå en flexibel förvaltningsorganisation kan vara att föredra. Beroende på ägarförhållanden och vilka typer av lokaler man hyr ut kan man också förvänta sig olika krav från hyresgästerna, säger Marcus Lindh.

Uppsatsförfattarna menar att det finns en gemensam nämnare hos de bolag som väljer att sköta sin förvaltning själva.

– Vi tror att företagen upplever att de i viss mån tappar kontrollen när de outsourcar. Fastighetsbranschen är överlag väldigt kundorienterad – hela vägen från högsta ledningen ut till kollektiv-anställda som jobbar i fastigheterna. Det finns alltid ett kundutbyte som behöver förvaltas för att skapa värde, säger Marcus Lindh.

Inom förvaltningen sker helt klart en stor del av kundutbytet inom ens verksamhet. Men den kan också ta mycket tid ifrån den affärsdrivande delen av verksamheten. I uppsatsen visar Marcus Lindh och Filip Lindmark att man inte per automatik förlorar kontrollen och kvalitén vid outsourcing.

– Uppsatsen visar att frågan inte är svart eller vit utan det finns en gråzon som fastighetsbolag i större utsträckning borde utforska. Olika värden och olika fördelar uppnås beroende på hur organisationen struktureras, där det handlar om att värdemaximera och på bästa sätt stödja strategin och syftet med fastighetsägande, säger Marcus Lindh.

Hur gör man det?

– För outsourcing handlar det mycket om att bygga upp en stark relation till förvaltningsbolaget som ska ha hand om dina kunder. Man skriver genomarbetade kontrakt med mätbara mål och goda incitament för båda parter att fullgöra sina förpliktelser, säger Marcus Lindh.

Hur tar man bäst reda på om man bör fortsätta sköta förvaltningen själv?

– Börja med att kartlägga om den befintliga organisationen är optimalt utformad. Finns det delar av portföljen som inte ligger helt i linje med strategin så kan det finnas vinning med att testa outsourcing. Dels för att få bättre fokus på det man anser vara kärnverksamheten men också benchmarka din verksamhet mot marknaden, säger Marcus Lindh.

Här kan du läsa hela uppsatsen. 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]