[ Annons ]

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Orlando G Boström.
Publicerat 12 februari, 2021

Otydligt hyresrabattstöd klubbat av finansutskottet

Idag, den 12 februari, togs beslut i riksdagens finansutskott för att hyresrabattstöd ska återinföras från första kvartalet 2021. Eftersom alla detaljer inte är på plats anser Fastighetsägarna att det idag är osäkert att lämna hyresrabatter. 

Riksdagens finansutskott har i ett betänkande ställt sig bakom regeringens förslag att återinföra ett hyresrabattstöd för första kvartalet 2021. Riksdagen fattar formellt beslut först den 25 februari 2021 och först därefter kommer regeringen ta fram en förordning om villkor, vilket förväntas vara på plats för i början av mars. Stödet behöver också godkännas av EU-kommissionen.

Innan det formella beslutet är fattat av riksdagen den 25 februari 2021 och regeringen tagit fram en stödförordning med detaljerade villkor för hur hyresstöd ska hanteras är det oklart om, och på vilka villkor, stöd kommer ges och hur det ska sökas.

[ Annons ]

Fastighetsägare som beviljar hyresrabatter med anledning av stödet innan formella beslutet fattas kommer därför inte kunna vara säkra på att kunna söka stöd. Fastighetsägare som överväger att ge hyresrabatt i syfte att ansöka om stöd kan därför behöva avvakta det formella beslutet och detaljerna i den nya förordningen om man vill vara säker på att kunna söka stöd innan eventuell rabatt beviljas.

– Det är förenat med juridiska och ekonomiska risker att ge hyresrabatter inom ramen för hyresrabattstödet innan stödets samtliga detaljer är på plats. Eventuellt kan villkoren komma att se annorlunda ut nu än i 2020-års hyresrabattstöd. Det är olyckligt att den politiska processen tar så lång tid och sätter såväl lokalhyresgäster som hyresvärdar i en besvärlig situation. Detsamma gäller omställningsstödet, som är ett hyresstöd som kan sökas direkt av lokalhyresgästen. Omställningsstödet från augusti och fram till nu behöver komma på plats omedelbart så att det kan sökas av lokalhyresgäster i kris, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]