Publicerat 20 mars, 2018

Östra Länken utsedd till Årets Bygge

NCC:s och Luleå kommuns projekt Östra Länken har utsetts till Årets Bygge i konkurrens med 19 andra projekt. Juryn ansåg att projektet hade en hög teknisk precision med innovativa lösningar.

– Vi är överväldigade och oerhört stolta och glada över att få ta emot den här utmärkelsen. Att det gått så bra beror till stor del på ett tajt samarbete med vår beställare och samverkanspartner Luleå kommun. Ett gemensamt kontor och ett stort engagemang från alla inblandade inte minst vår produktionspersonal har bäddat för detta lyckade projekt, säger Ola Engström, projektchef NCC Infrastructure.

[ Annons ]

Östra Länken är ett av Luleå kommuns största infrastrukturprojekt och ska när det är klart skapa förutsättningar för bostäder åt 10 000 invånare. Den första delen, som invigdes i höstas, innefattar förutom ett rejält VA-arbete med tillhörande pumpstation, även nya parkområden för rekreation och lek, promenadstigar, nya trafiklösningar med gång- och cykelbroar, cirkulationsplats och renovering av gator, nya gångbroar över Lulsundskanalen och en ny småbåtshamn.

Den enskilt största delen i projektet är 3,5 kilometer och sträcker sig från Västra Skurholmen till Lulsundet. Överskottsmassorna från utgrävningen används till nya och bredare gång- och cykelbanor samt till att bredda strandlinjen.

Årets Bygge är en tävling för samhällsbyggnadssektorn. Tävlingen ser till kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form och gör en samlad bedömning av vilket som projekt som är bäst. Priset är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst och det är en expertjury som utser vinnaren.

Juryns motivering lyder:

”Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt.

Innovativa lösningar, hög teknisk precision, förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement.

Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets huvudväg genom den växande staden.”

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]