[ Annons ]

Östersundshem har valt att de närmsta åren köpa biogasel från ett lantbrukskollektiv i Jämtland, som tillsammans producerar energi genom att utvinna metangas från gödsel.
Publicerat 8 oktober, 2015

Östersundshem nappade på el från gödsel

Östersundshem har valt att de närmsta åren köpa biogasel från ett lantbrukskollektiv i Jämtland, som tillsammans producerar energi genom att utvinna metangas från gödsel.

Jämtlands Biogasgårdar består av nio lantbruk i Jämtland som tillsammans producerar 5 GWh energi per år genom egen förädling av metangas från gödsel. Nu har Östersundshem ingått ett samarbete för att ta del av den ovanliga energiproduktionen.

[ Annons ]

– Jag fick nys om det här spännande miljöinitiativet i våras, och insåg att vi kan ha nytta av det i våra fastigheter som elkund. Samarbetet som vi har ingått innebär att vi köper all överskottsel från Jämtlands Biogasgårdar. På så sätt kan vi gynna klimatsmart och lokalproducerad el. Det är fantastiskt, säger Daniel Kindberg, vd på Östersundshem.

Alla gårdar i Jämtlands Biogasgårdar har investerat i en egen biogasanläggning. Varje gård rötar all sin gödsel i anläggningen och får på så sätt metangas. Gasen används sedan till att producera el och värme.

– Idag finns det nio anläggningar från Alsen till Svenstavik. Bondegruppen som installerat dem har fått miljöpris av Mittnordiska rådet, berättar Mats Gustafsson, samordnare för Jämtlands Biogasgårdar, som tillsammans med sin far utvecklade den första biogasanläggningen 2009.

Samarbetet med Östersundshem gör det möjligt för Jämtlands Biogasgårdar att fortsätta utveckla tekniken och satsa på tillväxt.

– Vi tycker det känns viktigt att kunna vara delaktiga i ett lokalt miljöprojekt och vill gärna att tekniken ska utvecklas så att de kan börja producera mer el. Avtalet är formulerat så att ju mer el de producerar desto mer betalt får de, förklarar Daniel Kindberg.

Målsättningen är att få köpa upp till 400 MWh per år, vilket kan jämföras med 100 MWh som är det totala elbehovet i de fyra punkthusen som byggs på Remonthagen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]