[ Annons ]

Östersundshem vill utreda riskfaktorerna ytterligare innan de fullföljer sina planer om att bygga nya lägenheter på befintliga fastigheter vid Frösöns norra broände.
Publicerat 24 mars, 2014

Östersundshem lägger påbyggnadsplaner på is

Östersundshem vill utreda riskfaktorerna ytterligare innan de fullföljer sina planer om att bygga nya lägenheter på befintliga fastigheter vid Frösöns norra broände.

Planerna på att bygga 42 nya lägenheter på sju huskroppar – 6 nya lägenheter per fastighet – skjuts på framtiden efter att Östersundshem har gjort en inventering och vill utreda riskfaktorerna ytterligare.

[ Annons ]

– En övergripande inventering är genomförd och utifrån osäkerheter i kalkylen behöver vi ytterligare utreda riskfaktorerna i projektet. Det handlar bland annat om att djupanalysera de ekonomiska riskerna i projektet och säkerställa att den befintliga konstruktionen håller för en påbyggnad. En påbyggnad skulle troligtvis även innebära att befintliga hyresgäster behöver flytta ut under byggprocessen. Hur vi löser det på bästa sätt för våra hyresgäster är viktigt att klarlägga. Det här gör sammantaget att vi behöver mer tid och kommer därför att senarelägga en eventuell påbyggnad till tidigast 2017–2018, säger Daniel Kindberg, VD, Östersundshem.

Oavsett om det blir en påbyggnad eller inte kommer Östersundshem att se över vilka renoveringsåtgärder som bör göras i de aktuella fastigheterna de närmaste åren.

Ett liknande projekt genomfördes 2009–2010 då åtta av Östersundshems fastigheter i kvarteret Valhall fick ytterligare en våning.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]