Publicerat 22 april, 2020

Oscar Properties styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties kallas till årsstämma torsdagen den 21 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för stamaktier, preferensaktier eller B-preferensaktier.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna
Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth och Ulf Nilsson. Omval föreslås av
Peter Norman som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]