Publicerat 28 oktober, 2022

Oscar Properties resultat tyngs av negativa värdeförändringar

Bostadsutvecklaren Oscar Properties resultat i tredje kvartalet 2022 tyngs av negativa värdeförändringar på fastigheter.

Nettoomsättningen steg 97,0 procent till 117,4 miljoner kronor (59,6).

Driftnettot uppgick till 66,8 miljoner kronor (40,2).

Rörelseresultatet blev -31,3 miljoner kronor (168,4).

Här ingår värdeförändring på förvaltningsfastigheter med -50,0 miljoner kronor (179,8).

Resultatet före skatt var -114,9 miljoner kronor (111,5).

Resultatet efter skatt blev -74,1 miljoner kronor (78,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,52 kronor (0,99).

Det långsiktiga substansvärdet NAV steg till 16,38 kronor per aktie (15,77) per den 30 september.

- Våra bankskulder som förfaller under 2023 avses att förlängas med befintliga banker. Den säkerställda obligationen om 710 miljoner som förfaller i april 2023 kommer att till viss del refinansieras med bank och avyttringar. Våra andra obligationsförfall är i juli 2024 och november 2024, kommenterar vd Oscar Engelbert i delårsrapporten.

- Orealiserade värdeförändringar uppgick under det tredje kvartalet till -50,0 miljoner kronor. I värderingarna har inte effekterna av kommande indexering av hyresintäkter beaktats, då indextalet fortfarande är okänt, det fastställs i mitten av november. Dock kan vi konstatera att cirka 90 procent av våra hyresavtal indexregleras enligt KPI, varigenom hyrorna höjs i takt med inflationen och ger fortsatt god avkastning.

- Arbetet med att bygga en stark position som fastighetsägare med fokus på våra hyresgäster, ökad uthyrning och kostnadskontroll har fortsatt under det tredje kvartalet. Vår uthyrnings- grad är i princip oförändrad från föregående kvartal och glädjande nog ligger nettouthyrningen på en fortsatt hög nivå och uppgick under kvartalet till 5,6 miljoner kronor, detta beroende på att vi under kvartalet har stärkt vår uthyrningsorganisation med extra resurser, fortsätter Oscar Engelbert.

Oscar Properties, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning117,459,697,0%
Rörelseresultat-31,3168,4
Rörelsemarginal282,6%
Resultat före skatt-114,9111,5
Nettoresultat-74,178,2
Resultat per aktie, kronor-0,520,99
Substansvärde per aktie, kronor16,3815,773,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]