Publicerat 28 maj, 2021

Oscar Properties ökar resultatet under första kvartalet, fortsatt hög förvärvsambition

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett ökat rörelseresultat i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk till 27,6 miljoner kronor (108,8). Själva hyresintäkterna ökade till 27,5 miljoner kronor (3,9), medan försäljning av varor och tjänster utgjorde resterande 0,1 miljoner (104,9).

Rörelseresultatet blev 21,7 miljoner kronor (-21,9), med en rörelsemarginal på 78,6 procent. Detta till följd av bland annat positiva värdeförändringar på fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 64,5 miljoner kronor (-35,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (-0,19).

Likvida medel uppgick till 102,0 miljoner kronor (37,0).

Vd Oscar Engelbert skriver i en kommentar till rapporten att bolaget har under första kvartalet haft en hög aktivitet på förvärvssidan.

"Ökat fokus på förvärv ställer krav på vår organisation och vårt team där en viktig del av arbetet har varit att skapa ekonomisk stabilitet och flexibilitet för Oscar Properties. En del av förvärvsarbetet under kvartalet har gått ut på att stärka vår balansräkning genom att emittera aktier motsvarande 305 miljoner kronor. Det är glädjande att så många tycker att Oscar Properties aktie är något man vill ha betalt i, det gör det lättare att fortsätta ha en hög tillväxt", kommenterar bolagschefen.

Framgent är målet att projektutveckling främst ska ske på befintliga fastigheter, medan bolaget säger sig ha fortsatt höga ambitioner framåt när det gäller framtida förvärv.

"Vårt mål är att växa vår portfölj och öka antalet fastigheter i portföljen och med ett starkt kassaflöde från dem succesivt sänka våra räntekostnader som bidrar till ett starkare resultat. Något vi redan lyckades med under detta kvartalet och kommer att fortsätta jobba med under 2021. Storlek har betydelse och ju mer vi växer desto lättare blir det att jobba ner räntekostnaden", resonerar vd:n.

Oscar Properties, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning27,6108,8-74,6%
Rörelseresultat21,7-21,9
Rörelsemarginal78,6%
Nettoresultat64,5-35,5
Resultat per aktie, kronor0,05-0,19
Likvida medel102,037,0175,7%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]