Publicerat 16 juli, 2021

Oscar Properties ökar omsättning och resultat i andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ökande omsättning och mer än dubblat rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 148,7 procent till 68,9 miljoner kronor (27,7).

Värdeförändring fastigheter uppgick till 50,5 miljoner kronor (45)

Rörelseresultatet blev 72,7 miljoner kronor (33,1).

Resultatet före skatt var 34,6 miljoner kronor (14,4). Resultatet efter skatt blev 60,1 miljoner kronor (14,4). Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,08). Likvida medel uppgick till 77,9 miljoner kronor (43,0). Substansvärdet per aktie var 0,36 kronor.

"Ökat fokus på förvaltning, utveckling och förvärv ställer höga krav på oss som team och vår organisation. För att möta dessa krav har vi under året stärkt upp vår fastighets- och förvävsorganisation med personer med lång och gedigen erfarenhet från branschen och jag är övertygad om att dessa rekryteringar kommer bidra positivt till vår fortsatta expansion. Vi har under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka vår kapitalstruktur och kommer att fortsätta ta vara på möjligheter på marknaden som stärker vårt kassaflöde och finansiella ställning", uppger vd Oscar Engelbert i rapporten.


Oscar Properties, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning68,927,7148,7%
Rörelseresultat72,733,1119,6%
Rörelsemarginal105,5%119,5%
Resultat före skatt34,614,4140,3%
Nettoresultat60,114,4317,4%
Resultat per aktie, kronor0,030,08-62,5%
Likvida medel77,943,081,2%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]