Publicerat 10 december, 2020

Oscar Properties köper fem kommersiella fastigheter och en lagerfastighet – Kvalitena ny aktieägare

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har tecknat avtal om två förvärv för totalt 1,39 miljarder kronor. Det gäller dels en portfölj med fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö för 745 miljoner och dels en lagerfastighet i Helsingborg för 645 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Båda förvärven är villkorade av finansiering fram till 1 mars 2021 och planerat tillträde är 11 mars samma år. Betalning sker till större delen genom skuldfinansiering, en apportemission riktad till respektive säljare om totalt 122 miljoner kronor och resten genom likvida medel och en företrädesemission. Teckningskurs i apportemissionerna är 0,22 kronor per aktie.

Genom affärerna kommer två nya aktieägare in i Oscar Properties, däribland Kvalitena med stor erfarenhet från fastighetsbranschen. Kvalitena är säljare av fastigheten i Helsingborg.

Det samlade årliga hyresvärdet uppgår efter affärerna, inklusive Valerum-förvärvet som kommunicerades i oktober, till cirka 215 miljoner kronor. Driftnetto bedöms vara cirka 165 miljoner kronor.

https://mb.cision.com/Main/7077/3252099/1346503.pdf

https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-properties-har-tecknat-avtal-om-forvarv-av-fem-kommersiella-fastigheter-och-en-lagerfastighet-,c3252099

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]