Publicerat 14 oktober, 2020

Oscar Properties kallar till extra stämma för att besluta om nyemission och utbyteserbjudande

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 november i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolagets aktier ska kunna ges ut i fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B. Återköpspriset per preferensaktie ska motsvara 25 kronor. Återköpspriset per preferensaktie av serie B ska motsvara 120 kronor. Återköpet ska betalas genom revers om motsvarande belopp som återköpsbeloppet och som endast kan användas som betalning genom kvittning i nyemissionerna. Antalet stamaktier som kan emitteras som vederlag i utbyteserbjudandet är begränsat till 211,7 miljoner stamaktier.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 1,55 miljarder och högst 6,20 miljarder aktier. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fatta beslut om nyemission av stamaktier Villkoren i nyemissionen är 9:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 19 öre per stamaktie. Teckningstiden ska löpa från den 30 november till 14 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]