Publicerat 1 juni, 2020

Oscar Properties kallar till årsstämma den 30 juni

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties kallas till årstämma tisdagen den 30 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår ingen utdelning, varken på stam- eller prefererensaktier.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth och Ulf Nilsson. Peter Norman föreslås omväljas till styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]