Publicerat 14 oktober, 2021

Oscar Properties ingår avsiktsförklaring om att sälja projekt Primus i Stockholm vidare

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har nått en överenskommelse om att köpa ut Starwood ur det gemensamt ägda projektet Primus i Stockholm och har även ingått en avsiktsförklaring om att sälja samtliga byggrätter i projektet vidare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Properties har tidigare bildat ett joint venture tillsammans med Starwood, med syftet att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen i Stockholm. Oscar Properties har nu nått en överenskommelse om att köpa ut Starwood från det gemensamt ägda projektet.

Oscar Properties har dessutom ingått en avsiktsförklaring om att sälja byggrätterna i projektet vidare. Köpeskillingen för byggrätterna förväntas uppgå till 1,38 miljarder kronor, varav 30 miljoner kronor är villkorade av att viss boarea uppnås i projektet.

Nettoköpeskillingen till Oscar Properties från affären förväntas uppgå till 260 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor är villkorade enligt ovan, vilket innebär att Oscar Properties får tillbaka hela sitt investerade kapital i Primus och samtidigt får ett väsentligt likviditetstillskott. Överlåtelsen förväntas genomföras och köpeskillingen erhållas, exklusive den villkorade delen, i november i år.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]