Publicerat 26 november, 2020

Oscar Properties handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Bostadsutvecklaren Oscar Properties handlas idag den 26 november exklusive teckningrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 9:1, vilket innebär att en befintlig stamaktie ger rätt att teckna nio nya stamaktier till teckningskursen 19 öre per aktie. Teckningstiden löper från 30 november till 14 december och handel med teckningsrätter sker den 30 november till 10 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]