Publicerat 14 maj, 2020

Oscar Properties gör ytterligare nedskrivningar i projektet Gasklockan

Bostadsutvecklaren Oscar Properties reserverar för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan samt gör ytterligare nedskrivningar.

"Oscar Properties har, trots flertal försök under det senaste året, misslyckats att få till en överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties i dag har beslutat att reservera för de upparbetade kostnaderna om 182 miljoner kronor som bolaget tagit i projektet. Därutöver görs nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Justeringarna görs i årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad bokslutskommuniké 2019.

Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent per 31 december 2019.

Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära arkitektoniska landmärken. Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd.

Justeringarna gör att årsredovisningen publiceras först nästkommande vecka.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]