Publicerat 26 februari, 2021

Oscar Properties genomför företrädesemission på 150 miljoner kronor, apportemission på 117 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har beslutat att genomföra en företrädesemission av stamaktier på 150 miljoner kronor och en apportemission av stamaktier på 117 miljoner kronor. Nyemissionerna ska godkännas på extra bolagstämma den 24 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Engelbert har via bolaget Parkgate har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel om sammanlagt 25 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Syftet med apportemissionen är att syfte att finansiera bolagets förvärv av totalt sex förvaltningsfastigheter i Västberga/Älvsjö och Helsingborg som aviserades i december. Teckningskursen i apportemissionen är 22 öre per nyemitterad stamaktie.

Vilkoren i företrädesemissionen väntas meddelas den 19 mars. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 24 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 25 mars.
Teckningstiden i nyemissionen löper från 30 mars till 13 april och handel med teckningsrätter sker den 30 mars till 9 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]