Publicerat 27 november, 2020

Oscar Properties fullföljer utbyteserbjudandet och företrädesemissionen

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har beslutat att fullfölja utbyteserbjudandet och företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utbyteserbjudandet har, enligt preliminär sammanräkning, accepterats av 22 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och 32 procent av totalt antal B-preferensaktier i bolaget.

Styrelsen har baserat på acceptansgraden beslutat att frånfalla villkoret om att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive B-preferensaktier anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda.

Tillsammans med det utbyteserbjudandet som Oscar Properties genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt 61 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och 62 procent av totalt antal B-preferensaktier.

Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 139 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 667 nya stamaktier för varje B-preferensaktie som återköps.

Stamaktien handlades den 26 november exklusive teckningsrätt i nyemissionen. Villkoren är 9:1, vilket innebär att en befintlig stamaktie ger rätt att teckna nio nya stamaktier till teckningskursen 19 öre per aktie. Teckningstiden löper från 30 november till 14 december och handel med teckningsrätter sker den 30 november till 10 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]