Publicerat 14 oktober, 2020

Oscar Properties förtydligar kring preferensaktier

Bostadsutvecklaren Oscar Properties förtydligar nu villkoren i sin nyemission, enligt ett pressmeddelande.

Emissionskursen i utbyteserbjudandet, ett erbjudande som innebär att preferensaktieägarna kan byta till stamaktier, kan komma att sättas både högre eller lägre än nyemissionskursen 19 öre. Oscar Properties gör parallellt en nyemission till kursen 19 öre.

Slutliga villkor i utbyteserbjudandet och därmed information om hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november, uppger fastighetsbolaget. Totalt kan högst 211,7 miljoner stamaktier emitteras.

Företaget kallar även sina aktieägare till en extra stämma den 16 november för att klubba emissionerna.

Under gårdagen inträffade stora rörelser i Oscar Properties preferensaktie av serie B, vilket fick Nasdaq Stockholm att stoppa handeln och makulera vissa avslut. Handeln återupptas idag vid den ordinarie börsöppningen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]