Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Foto: Pressbild.
Publicerat 9 mars, 2017

Oscar Properties etablerar sig i Göteborg

Trots tidigare dementier från företagets vd om att bolaget skulle etablera sig utanför Stockholmsregionen går Oscar Properties idag ut med ett pressmeddelande om att man nu etablerar sig i Göteborg. I den förvärvade fastigheten planerar man att uppföra 100-150 bostäder.

Oscar Properties Holding etablerar sig i Göteborg genom förvärv av fastigheten Annedal 23:33. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner kronor

[ Annons ]

Den förvärvade fastigheten är idag fullt uthyrd och ger god avkastning fram tills projektstarten. Oscar Properties avser att uppföra 100-150 bostäder och bolaget ser goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva bostäder i samarbete med Göteborgs stad och andra lokala intressenter.

– Vi har idag en stark projektportfölj inom- och utanför tullarna i Stockholm och ser en fortsatt stark efterfrågan för våra unika bostäder samtidigt som vi systematiserar och standardiserar vår affär. Annedal 23:33 är vårt första förvärv utanför Storstockholm och ligger i linje med vår strategi för fortsatt lönsam tillväxt utanför tullarna. Prisutvecklingen på bostadsrätter i Göteborg är stark och det finns en efterfrågan på bostäder baserade på en förståelse för hur människor vill leva och bo idag, det vill säga i linje med vårt sätt att arbeta. Genom detta förvärv har vi skapat förutsättningar att etablera oss på den mycket intressanta Göteborgsmarknaden, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, i en kommentar.

Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. Catella har agerat rådgivare i affären.

En längre intervju med Oscar Properties vd finns att läsa i Fastighetstidningen nr 2 2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]