Uppfinnaren 1. Bild: Oscar Properties
Publicerat 8 november, 2017

Oscar Properties avyttrar kontorsfastighet

På grund av marknadsläget väljer Oscar Properties att avyttra kontorsfastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm i Stockholm. Köpare är Fastpartner.

Fastigheten Uppfinnaren 1 säljs till Fastpartner för 934 miljoner kronor. Värdeutvecklingen sedan Oscar Properties förvärvade fastigheten i juni 2015 uppgår till 284 miljoner kronor. Bolaget förvärvade Uppfinnaren 1 från Vasakronan för att utveckla fastigheten till bostäder eller kontor, ett utvecklingsarbete som nu är avslutat.

[ Annons ]

– Uppfinnaren 1 är färdigutvecklad och vi bedömer detta som ett bra tillfälle att avyttra fastigheten. Vi hade en högre förväntan på försäljningsvärdet baserat på de externa värderingar som tagits in från oss. Vi kan dessutom konstatera att marknaden nu har en mer konservativ syn på latent skatt än tidigare. Givet den något mer avvaktande marknaden agerar vi med viss försiktighet och med fokus på de projekt som kan anses vara av högst strategisk betydelse, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Uppfinnaren 1 är centralt placerad på Valhallavägen, på Östermalm i Stockholm, mellan Skeppargatan och Artillerigatan.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 16 200 kvadratmeter och innehåller enbart kontorsytor. Största hyresgästen PRV, som hyr 13 200 kvadratmeter, har förlängt sitt hyresavtal till 2026. Av övriga hyresgäster kan nämnas Acne som flyttar in i april 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]