Publicerat 25 oktober, 2021

Oscar Properties aviserar villkor i företrädesemission på 206 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren Oscar Properties aviserar villkoren i en föreslagen företrädesemission på 206 miljoner kronor för att att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj för 1,75 miljarder kronor från Castellum. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 12 kronor per unit. Aktien handlas exklusive uniträtt den 1 november. Teckningstiden löper från 4 november till 18 november och handel med uniträtter sker den 4 november till 16 november. Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagstämma den 29 oktober och emissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]