Publicerat 31 mars, 2021

Oscar Properties återförs till ordinarie plats på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har beslutat att ta bort observationsstatusen för bostadsutvecklaren Oscar Properties aktier och obligationer, vilket innebär att handeln återförs till ordinarie plats med omedelbar verkan. Det framgår av ett börsmeddelande.

Oscar Properties aktier och obligation gavs den i april 2019 observationsstatus med hänvisning till väsentliga osäkerhetsfaktorer kring antagandet om bolagets fortsatta drift, uttryckta i årsredovisningen för 2018. Bolaget har nu publicerat sin bokslutskommuniké för 2020 och därefter årsredovisning för 2020.

Oscar Properties har tre aktieslag, fördelat på en stamaktie och två olika preferensaktier samt en obligation som handlas på Nasdaq Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]