[ Annons ]

36 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt från Stockholmsregionen, mellan åren 1995–2016. Det är den årliga kostnaden för den dysfunktionella bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Detta enligt en ny analys som WSP utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.
Publicerat 19 december, 2018

Osålt blir personalbostad

Den ansträngda bostadsmarknaden i Stockholmsregionen hindrar företag att växa. Det nya samarbetet mellan Epicenter, SEB och Trede Properties, är ett exempel på hur bolag försöker hitta nya lösningar.

Enligt en färsk analys från Stockholms Handelskammare hade 32 000 fler sysselsatta kunnat bo i Stockholmsregionen om bostadsmarknaden varit balanserad. Men kompetensbristen kan inte enbart byggas bort, menar Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

[ Annons ]

– Det är tydligt att regionens attraktionskraft försämras av bostadsmarknaden. Det måste byggas, men det befintliga bostadsbeståndet måste också användas bättre.

Hon tycker sig se en växande trend där företag skapar nya lösningar i väntan på reformer. Ett exempel är hur bolaget Qasa mjukat upp andrahandsmarknaden.

– Andrahandsmarknaden i Stockholm fungerar, men den ska i huvudsak vara ett komplement. Nu hamnar väldigt många där. Svårigheterna att få tag på ett förstahandskontrakt och de höga ingångströsklarna för köp har skapat ett för stort tryck på andrahandsmarknaden och pressat upp hyrorna, säger Daniella Waldfogel.

Den lösning kontorshotellet Epicenter driver tillsammans med SEB Greenhouse och fastighetsbolaget Trede Properties svarar både mot Daniella Waldfogels önskan om långsiktighet och att utnyttja nuvarande bestånd bättre. De testar en ny affärsidé i byggkrisens spår. Dåligt sålda bostadsrättsföreningar – antingen enskilda bostadsrätter eller hela bostadsrättshus – köps upp och görs om till personalbostäder. Dessa förmedlas genom Epicenters nya avdelning Epicenter Living.

– Med Epicenter Living får våra medlemmar nu en unik möjlighet att förmedla lägenhetskontrakt till sina anställda, säger Patrick Mesterton, vd på Epicenter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]