Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 maj, 2016

Osäkert om effekter av marknadshyror

I Sabos rapport med analyser från konsultföretaget Tyréns framhålls att marknadshyror inte skulle leda till ett ökat bostadsbyggande om inte konkurrensen i byggsektorn ökar.

Enligt Sabos rapport skulle införandet av marknadshyror även leda till oönskade sociala konsekvenser och till att trångboddheten för hushåll med låg inkomst skulle öka. Fastighetsägare på ”starka” bostadsmarknader pekas ut som vinnarna och samtidigt framhålls vikten av att införa en modell för socialbostäder i Sverige.

[ Annons ]

– Tyréns konstaterar att bostadspolitikens fördelningspolitiska ambitioner skulle stå inför stora utmaningar. Jag ställer mig frågan: Vilka politiker är villiga att försvara värdeöverföringar till fastighetsägare på skattebetalarnas bekostnad och samtidigt öka offentliga utgifter i form av kraftigt ökande bostadsbidrag? skriver Kurt Eliasson, vd på Sabo, i en kommentar till rapporten.

Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef, Martin Lindvall, håller med om att en ökad konkurrens i byggbranschen krävs för att öka nyproduktionen, men menar att det är något som är gällande även för fler hyressättningsmodeller.

– Frånvaron av konkurrens i byggbranschen är något vi lider av redan idag. Men att applicera den problematiken på bara en modell blir missvisande, säger Martin Lindvall.

Han påpekar dessutom att man i rapporten har utgått från definitionen av marknadshyror som en hyra som baseras på utbud och efterfrågan vid tidpunkten då hyreskontraktet tecknas.

– Det är ett sätt som ett mer marknadsnära hyressättningssättningssystem skulle kunna se ut, men det finns andra, förklarar Martin Lindvall.

Sabo har i rapporten genomgående valt att kommentera Tyréns analyser som bygger på ett diskussionsmaterial producerat av en arbetsgrupp på konsultföretaget.

På frågan om huruvida marknadshyror skulle bidra till att fler bostäder byggs skriver Tyréns följande:

”Förutsatt att kostnaderna för att bjuda ut fler bostäder inte samtidigt ökar påtagligt, kan man ändå sluta sig till att marknadspriser skulle leda till växande nyproduktion.”

Ända drar Sabo slutsatsen i sin efterföljande kommentar att ”marknadshyror inte bidrar till att lösa de fundamentala problemen på den svenska bostadsmarknaden, nämligen bristen på bostäder.”

Enligt Tyréns kommunikationschef Sandra Plavinskis har Tyréns roll endast varit att tillhandahålla utgångsmaterialet.

– Sen gör ju SABO vad de vill med det. Vi tar inte ställning i själva sakfrågan och det är inte vår roll att dra slutsatser, säger hon till Fastighetstidningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]