[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 29 mars, 2018

Osäkerhet om reglerna för kameraövervakning

Den 25 maj behövs inte längre tillstånd för kameraövervakning men innehavare ska kunna motivera varför kamerorna annvänds.

I och med att en ny dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft den 25 maj förändras även reglerna för kameraövervakning för privata aktörer. Idag är det länsstyrelserna som utfärdar tillstånd men det blir istället varje enskild ägare av övervakningskameror som får ta ansvar för att man följer de regler som ställs upp. Det innebär alltså att fastig-hetsägare och handlare ska göra en egen legal bedömning.

[ Annons ]

Syftet med GDPR, som är en EU-förordning, är att stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och vad gäller kameraövervakning ska det göras en intresseavvägning mellan behovet av övervakning för bland annat att stävja brott och den personliga integriteten.

– Det är ju inte en helt lätt tolkning som en fastighetsägare tvingas att göra, konstaterar Anna Hofling Johansson, advokat på Vinge och expert inom kameraövervakning.

Så de som redan har tillstånd kan inte bara köra vidare?

– Nej, de tillstånd som finns kommer inte att gälla och man kan inte per automatik utgå från att den övervakning man har är förenlig med de nya reglerna. Det krävs att varje ägare tänker över syftet med övervakningen och säkrar att den är laglig och att hanteringen av bildmaterial, exempelvis avseende lagringstid, är förenlig med de nya reglerna. Det blir också krav på att bättre informera om vilken övervakning man har.

Anna Hofling Johansson tror att det blir en viss förvirring när lagen träder i kraft då det inte finns någon praxis för vad som är ett berättigat intresse för att ha kameraövervakning

– Det blir upp till Datainspektionen att fatta beslut och min bedömning är att vi under en tid får sämre rättssäkerhet på detta område än idag. Man ska vara medveten om att böterna är höga.

Tove Fors, jurist på Datainspektionen, håller med om att det kommer ta lite tid innan tolkningar av reglerna kommer på plats, men hon ser inte att de som redan har övervakning idag ska behöva stänga ner sina kameror efter den 25 maj.

– Däremot ska alla tänka till och vissa fall göra en konsekvensbedömning om riskerna som finns för den enskildes rättigheter. Vi ser gärna att berörda branscher tar fram uppförandekoder för att vägleda enskilda hur man får göra. Om vi på Datainspektionen har godkänt uppförandekoderna och om de efterföljs kan jag inte se att det finns skäl till att vara orolig för rättsliga åtgärder från vår sida, säger Tove Fors.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]