[ Annons ]

Boverket bedömer att 22 800 bostäder påbörjas i år och att det väntas minska till 22 000 bostäder nästa år. Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget är orsakerna skriver Boverket.
Publicerat 5 november, 2012

Osäkerhet och bolånetak minskar bostadsbyggandet

Boverket bedömer att 22 800 bostäder påbörjas i år och att det väntas minska till 22 000 bostäder nästa år. Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget är orsakerna skriver Boverket.

Försäljningen av nya småhus minskar och även bostadsrätter. Byggandet av både hyresrätter och små hus minskar också visar Boverkets indikator. Detta samtidigt som befolkningen ökar.

[ Annons ]

– Det går dock inte att bedöma hur länge det osäkra konjunkturläget varar, vi vet inte heller om det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Bostadsbyggandet ökar troligen inte väsentligt förrän konjunkturläget har blivit mer stabilt. Om det blir en utdragen lågkonjunktur kan en återhämtning av bostadsbyggandet försvåras, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

– Antalet påbörjade bostäder är betydligt lägre än vad som skulle behövas med hänsyn till befolkningsutvecklingen, säger Hans-Åke Palmgren.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]