Foto: Shutterstock
Publicerat 27 februari, 2019

Osäker byggkonjunktur

Den svenska ekonomin utvecklas osäkert. För byggindustrin innebär det lägre förväntningar och planer på att dra ner på personal.

Konjunkturinstitutets konjunkturindikator steg något i februari jämfört med januari och tyder på  ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Men det förklaras nästan helt av att tillverkningsindustrin ser ljust på framtiden. I andra sektorer är läget sämre. Det gäller också inom byggindustrin. Visserligen visar indikatorn från bygg- och anläggningsindustrin på för tillfället ganska starka orderstockar, men anställningsplanerna pekar på neddragningar av antalet anställda framöver.

[ Annons ]

Andelen företag som anger att brist på arbetskraft som det främsta hindret för ökat byggande minskar till den lägsta nivån på fyra år. I stället ökar andelen företag som rapporterar om otillräcklig efterfrågan. Nettotalen – det vill säga skillnaden mellan dem som har ökade respektive minskade förväntningar inför framtiden – minskade för det framtida byggandet till det lägsta på sju år. När det gäller förväntningarna på orderstockarnas utveckling är nettotalet det lägsta på sex år.

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]