[ Annons ]

Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige, tror att riskbedömningen mellan fastigheter i primära och sekundära lägen kan komma att omprövas.
Publicerat 1 mars, 2016

Oroande utveckling i sekundära lägen

Färre vill göra fastighetsinvesteringar i sekundera lägen. En undersökning bland 500 fastighetsägare flaggar för en oroande utveckling i storstädernas utkanter.

2015 var ett bra år för fastighetsägare. Det är den gängse bilden som framträder i Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2016. Låga räntor, begränsat utbud och brist på bra investeringsalternativ nämns som framgångsfaktorerna för branschens aktörer under förra året. Sammantaget bytte kommersiella fastigheter för närmare 150 miljarder kronor ägare. Av de 500 fastighetsägare som deltog i Sverigebarometern är drygt 80 procent nöjda med lönsamhetsutvecklingen.

[ Annons ]

– Intresset för fastigheter i allmänhet och för kontorsfastigheter i synnerhet har varit stort de senaste åren, vilket knappast är förvånande. Avkastningen har ju varit betydligt bättre än på statsobligationer som, rätt eller fel, oftast ses som alternativet till fastighetsplaceringar, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i en kommentar till undersökningen.

Däremot märks en begynnande framtidsoro bland respondenterna, bland annat på grund av att det blivit svårare att trygga sin finansiering med preferensaktier och företagsobligationer.

– Det finns också en ökad oro bland fastighetsägare utanför de större städerna när det gäller marknadsutvecklingen. En majoritet av dem är tveksamma till köp av fastigheter i vad som kan uppfattas som sekundära lägen. Det skulle kunna innebära att den sammanpressning av direktavkastningskraven som vi sett de senaste åren nått vägs ände och att vi nu står inför en omvärdering av risken mellan objekt i attraktiva och mer sekundära lägen, säger Tomas Ernhagen.

Fakta: Fastighetsägarnas Sverigebarometer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna GFR, Fastighetsägarna MittNord, Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Syd. Sverigebarometern tar temperaturen på fastighetsbranschen och publiceras en gång per år. Underlaget utgörs av en webbenkät och riktar sig till cirka 500 större fastighetsägare i 28 städer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]