[ Annons ]

Över 593 kronor per månad skiljer i uppvärmningskostnad för en normalstor lägenhet i Mörbylånga och Luleå som har landets just nu högsta respektive lägsta fjärrvärmekostnader. "Orimligt och omotiverat", menar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert.
Publicerat 18 mars, 2014

"Orimliga skillnader i fjärrvärmepriser"

Över 593 kronor per månad skiljer i uppvärmningskostnad för en normalstor lägenhet i Mörbylånga och Luleå som har landets just nu högsta respektive lägsta fjärrvärmekostnader. "Orimligt och omotiverat", menar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert.

Sedan årsskiftet har fjärrvärmepriserna i genomsnitt höjts med 1,6 procent, men priserna varierar kraftigt. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen. Resultatet av undersökningen, där kostnader för taxor och avgifter för ett flerbostadshus kartläggs, visar att priset på fjärrvärme varierar kraftigt mellan olika kommuner.

[ Annons ]

– Kostnaden för fjärrvärme är över 7 000 kr högre per år för en lägenhet i Mörbylånga jämfört med motsvarande lägenhet i Luleå. Det är naturligtvis helt orimligt och omotiverat, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Priset på fjärrvärme har sedan 1996, då Nils Holgerssonundersökningen genomfördes för första gången, alltid ökat mer än konsumentprisindex. I år uppgår den genomsnittliga höjningen till 1,6 procent, samtidigt som konsumentprisindex sänkts med 0,2 procent.

– Fjärrvärmebolagen verkar på en monopolmarknad där kundens ställning är svag. Det är därför viktigt att fortsätta att belysa skillnaderna i avgifter och taxor för att motverka orimliga prishöjningar, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]