Mellan 100 000 och 150 000 kronor uppskattar Telge Bostäder att ett svart hyreskontrakt ofta kostar i Södertälje.
Publicerat 10 februari, 2016

Organiserad handel med svartkontrakt i Södertälje

Handeln med svarta hyreskontrakt är så stor i Södertälje att den nu betraktas som organiserad. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Orsaken är att hyresmarknaden fungerat illa under många år och inte förmår möta ett ökat behov, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Ekot i Sveriges radio rapporterar att förekomsten av svarta hyreskontrakt i Södertälje blivit så vanlig att handeln med dessa numera är att betrakta som organiserad. Stadens kommunala bostadsbolag, Telge Bostäder, berättar för ekot att handel och otillåten uthyrning förekommer med hyreskontrakt i första, andra, tredje och till och med fjärde hand. Kostnaden ligger ofta mellan 100 000 och 150 000 kronor.

[ Annons ]

Sedan finns det personer som näst intill driver företagsverksamhet på att hyra ut andrahands- och tredjehandskontrakt, och det har vi väldigt svårt att komma åt, säger Joakim Strömberg, marknadschef på Telge Bostäder till Ekot.

Även talespersoner från såväl polis som socialtjänst kallar handeln för organiserad.

Södertälje har en mycket ansträngd bostadssituation, delvis på grund av att nyanlända som inledningsvis varit inneboende hos släkt eller vänner behöver flytta vidare till egna bostäder.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo är inte förvånad över utvecklingen på den svarta hyresmarknaden.

– Situationen i Södertälje är på inget sätt unik. Svarthandel med hyreskontrakt förekommer på många orter och det är en effekt av ett illa fungerande system.

Mätningar från Boverket visar att bristen på hyresrätter gått från att vara ett storstadsfenomen till att idag omfatta många olika typer av kommuner. Svarthandeln med kontrakt är en konsekvens som är svår att komma åt med nuvarande regelverk för hyresvärdar. Reinhold Lennebo menar att sitautionen är allvarlig och menar att det krävs lösningar på en högre nivå för att åtgärda orsaken till den svarta handeln.

– Det går inte längre att förneka att hyressättningssystemet bidrar till svarthandel och illegal uthyrning. Hyresmarknaden förmår därför inte att tillgodose efterfrågan. Situationen på bostadsmarknaden är nu så allvarlig att reformer måste starta för att de som drabbas av bostadsbristen ska få nya möjligheter, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]