[ Annons ]

Organisationen Malmö Mot Diskriminering, MmD vill att diskrimineringslagstiftningen skärps för att få stopp på bostadsdiskriminering. I ett brev till bostadsministern föreslår organisationen bland annat ett krav på bostadskö hos alla hyresvärdar.
Publicerat 15 oktober, 2015

Organisation kräver skärpt lag mot bostadsdiskriminering

Organisationen Malmö Mot Diskriminering, MmD vill att diskrimineringslagstiftningen skärps för att få stopp på bostadsdiskriminering. I ett brev till bostadsministern föreslår organisationen bland annat ett krav på bostadskö hos alla hyresvärdar.

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under två års tid bedrivit ett projekt om bostadsdiskriminering. Som ett resultat av projektet har MmD i ett brev som MmD idag har skickat till bostadsminister Mehmet Kaplan föreslagit ett antal ändringar i diskrimineringslagen för att få stopp på den bostadsdiskriminering som sker.

[ Annons ]

Brevet innehåller förslag att regeringen ska tillsätta en utredning med syfte att utreda bland annat följande lagändringar:

  • Inför förpliktelser där hyresvärdar och andra aktörer som förmedlar bostäder måste arbeta förebyggande emot bostadsdiskriminering
  • Ställ krav på fastighetsägare att ha ett kösystem
  • Tydliggör att hyresvärdar har ett ansvar att agera vid grannars trakasserier
  • Se över beslutet att bristande tillgänglighet inte är en form av bostadsdiskriminering
  • Utred om socio-ekonomisk ställning ska införas som diskrimineringsgrund
  • Förändra diskrimineringslagen så att den inte längre strider mot EU-rätten

I brevet ställer MmD även frågan om hur regeringen ska säkerställa att personer som utsätts för diskriminering på bostadsmarknaden får juridisk hjälp. Organisationen hänvisar till att Diskrimineringsombudmannen inte drivit ett enda ärende vidare till domstol eller förlikning som kommit in till myndigheten efter 2011.

”Det är oerhört bekymmersamt att människor som utsätts för bostadsdiskriminering har en sådan liten möjlighet att få upprättelse. Lagen behöver skärpas och regeringen behöver svara på hur enskilda ska kunna få juridisk hjälp när de blivit drabbade,” skriver Disa Nordling, ansvarig jurist över bostadsprojektet.

Torbjörn Sjögren, biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR tycker att det är bra att MmD engagerar sig i frågan. Under en kafferast mitt i ett seminarium han håller – just i ämnet bostadsdiskriminering – ringer han upp Fastighetstidningen för att lämna en kommentar om MmD:s skrivelse till bostadsministern.

– Organisationen sätter fokus på ett samhällsproblem som vi vet finns, det tycker jag att man måste välkomna, även om vi på Fastighetsägarna inte håller med om alla förslag i sak.

Vad gör Fastighetsägarna som organisation själva idag för att aktivt motverka diskriminering? 

– Rent konkret så håller vi utbildningar för våra medlemsföretag, precis som den här utbildningen jag leder idag. Vi tar fram informationsmaterial till våra medlemmar, men man kan också anlita oss för att tillsammans ta fram egna verktyg, till exempel en uthyrningspolicy som minimerar risken för diskriminering. Vi erbjuder också rådgivning när frågor uppstår.

Delar Fastighetsägarna synen på behovet av krav på hyresvärdar, så som förpliktelse att arbeta mot bostadsdiskriminering?

– Vi som är verksamma inom näringslivet tror ju på frivillighet, och det har visat sig räcka väldigt långt. Jag upplever att man redan arbetar aktivt för att motverka diskriminering. Vi vill ta vara på det engagemang som redan finns, och tror att frivillighet är den bästa vägen för våra medlemmar, avslutar Torbjörn Sjögren.

 Läs Malmö Mot Diskrimierings brev till bostadsminister Mehmet Kaplan här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]