Restauranger och caféer tillhör de branscher som drabbats hårdast av conronaviruset. Därför inför Örebrobostäder två hyresfria månader till verksamheter som har det svårt just nu. Foto: Shutterstock.
Publicerat 19 mars, 2020

Örebrobostäder efterskänker två månadshyror

Många affärsverksamheter går på knäna på grund av minskat antal kunder i coronatider. Då agerar Örebrobostäder och ger två hyresfria månader till drabbade verksamheter.

För att bedöma vilka typer av verksamheter som är i störst behov av hjälp har ÖBO bland annat tagit hjälp av branschorganisationen City Örebro. Tillsammans har man kommit fram till att butiker med att det främst handlar om restauranger och caféer, butiker med inriktning på sällanköpsvaror, såsom kläder, blommor och liknande.

[ Annons ]

– Vi står inför en unik situation och den här insatsen är något vi normalt inte skulle drömma om att göra. Men, nu står vi här med en stor grupp företagare som är i en akut ekonomisk kris och om vi stöttar dem nu så har vi igen det senare, när vi slipper leta nya lokalhyresgäster, riskerar att få långvariga hyresförluster och kanske behöver anpassa våra lokaler till nya ägare. Vi tror att åtgärden i det långa loppet kommer att gynna både oss, företagarna och örebroarna, säger Ulf Rohlén, vd på Örebrobostäder.

Nu hoppas man kunna undvika att ett ännu svårare ekonomiskt läge uppstår i Örebro längre fram. Samtidigt får ÖBO ett handlings-utrymme som gör det möjligt att följa utvecklingen och se vilka subventioner och stödpaket som riktas från myndigheter för att stötta verksamheter i Örebro och andra orter i Sverige.

– Högst prioriterat är människors hälsa. Men ska vårt samhälle börja fungera igen efter coronas framfart, så kan vi inte blunda för vilka som påverkas mest just nu. Bland dessa finns de minsta företagen. Som företrädare för ÖBOs ägare, kommunen, ser vi stor samhällsnytta med den här insatsen, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]