Foto: Utopia arkitekter.
Publicerat 9 mars, 2017

Örebro testar ny metod – markanvisar till arkitekter

Örebro vill rucka på relationen mellan arkitekter och byggherrar. Därför har kommunen startat projektet ”Vi ger arkitekten makten” som innebär att marken anvisas till en arkitekt istället för en byggherre.

Örebro kommunen har under vintern träffat 13 arkitektkontor som anmält intresse för projektet och slutligen valt att inleda ett samarbete med Utopia Arkitekter och Göran Cars, professor vid KTH.

[ Annons ]

I projektet ska den så kallade Örebromodellen användas, men istället för att marken anvisas till en byggherre ska den anvisas till en arkitekt. Pilotprojektet kretsar kring den mest centrala kommunägda tomten som medger kontor och hotell.

För initiativet tilldelades Örebro kommun utmärkelsen Årets möjliggörare 2016 som delas ut av Sveriges Arkitekter.

I ett pressmeddelande skriver kommunen att bakgrunden till projektet är att Stadsbyggnadskontoret ofta upplever att bristen på förståelse mellan byggherren och arkitekten begränsar möjligheten att utveckla arkitekturen och stadsbyggandet. Arkitekter menar att de inte får medverka i beslut som påverkar just arkitektur och användande. Samtidigt hävdar byggaktörer att arkitekterna inte visar tillräckligt intresse för projektets ekonomi och genomförbarhet.

– Samtalen med de 13 arkitektkontoren har varit väldigt spännande och gett många olika perspektiv på arkitektens roll i byggprocessen. Vi vill utveckla samarbetet mellan arkitekt och byggaktör genom att ge arkitekten större inflytande, men också mer ansvar. Jag ser väldigt mycket fram emot den fortsatta processen tillsammans med Utopia Arkitekter, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt.

I projektet används Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns en antagen detaljplan, ett beviljat bygglov och ett påbörjat bygge. Optionen på marken ger arkitekten ensamrätt att utveckla fastigheten i linje med detaljplanen och kommunens ambitioner för projektet. Utifrån dessa villkor kan arkitektkontoret styra processen och välja formerna för ett samarbete med en finansiär och andra byggaktörer.

Utopia Arkitekter valdes för deras personliga och lekfulla arkitektur och deras stora intresse för genomförandefrågor och stadsbyggande som sätter byggnaderna i ett större sammanhang.

– Utopia har sedan starten jobbat med en stenhård övertygelse om att hög arkitektonisk kvalitet skapar stora värden som går långt bortom den enskilda byggnaden och kortsiktig ekonomisk avkastning för en byggherre. Ett enskilt hus kan skapa positiva effekter för ett helt område och emellanåt en hel stad. Det är den övertygelsen som driver oss. Det här projektet ger oss en unik möjlighet att testa idéer som vi gått och burit på genom åren, men också att söka helt nya vägar, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]