[ Annons ]

Bara tre procent av landets fastighetsägare är missnöjda med lönsamheten och de flesta är optimister inför det kommande året. Svårighet att erhålla banklån begränsar dock branschens fortsatta utveckling. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Publicerat 30 juli, 2012

Optimistiska fastighetsägare trots sämre konjunktur

Bara tre procent av landets fastighetsägare är missnöjda med lönsamheten och de flesta är optimister inför det kommande året. Svårighet att erhålla banklån begränsar dock branschens fortsatta utveckling. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Trots oro i omvärlden och en tydlig svensk konjunkturavmattning, står fastighetsbranschen stark. Endast tre procent av landets fastighetsägare är direkt missnöjda med lönsamheten och de flesta är optimister inför det kommande året. Svårighet att erhålla banklån begränsar dock branschens fortsatta utveckling.

[ Annons ]

– På ett övergripande plan är situationen mycket stabil. Pessimismen har dock tilltagit i Malmö. Nästan hälften av stadens fastighetsägare uppger att kontorsvakanserna ökat och cirka 35 procent uppger att priserna på kontorsfastigheter fallit. Dessa andelar är betydligt mindre i de övriga storstadsregionerna, säger Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.

Synen på den svenska konjunkturen under det kommande året är relativt dyster. Nästan 40 procent av fastighetsägarna tror att den redan svaga svenska konjunkturen kommer att vika ytterligare under det kommande året. Bara 15 procent tror att konjunkturen bottnat och att det ser ljusare ut om ett år än i dag.

– Återigen ser vi att fastighetsägarna i Malmö är mer pessimistiska än sina storstadskollegor. 37 procent av dem räknar med sämre konjunktur i den egna regionen. Motsvarande andel i Stockholm och Göteborg är 22 respektive 30 procent, säger Tomas Ernhagen.

Även om synen på den övergripande konjunkturen är dyster, är förväntningarna på utvecklingen inom fastighetsbranschen överlag optimistiska. Nästan 30 procent av fastighetsägarna tror att kontorsvakanserna kommer att minska. Den förväntade stabiliteten avseende vakanserna innebär också att det inte finns något allmänt tryck nedåt på hyrorna. Tvärtom, på kontorssidan räknar 45 procent med att hyrorna högre om än år än i dag.

Cirka 40 procent av fastighetsägarna räknar med att göra större fastighetsköp under året. Brist på köpvärda objekt av rätt kvalitet i rätt lägen samt osäkerhet i omvärlden och bankernas ovilja att finansiera fastighetsköp anges som de viktigaste skälen till att inte köpa.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]