[ Annons ]

Samhällsviktiga fastigheters styrsystem i Sverige ligger helt öppna mot internet. Det gäller bland annat bland polishus, tågstationer, datorhallar och rymdstationen i Kiruna, rapporterar DN.
Publicerat 3 november, 2014

Öppna styrsystem gör fastigheter sårbara

Samhällsviktiga fastigheters styrsystem i Sverige ligger helt öppna mot internet. Det gäller bland annat bland polishus, tågstationer, datorhallar och rymdstationen i Kiruna, rapporterar DN.

Det är lätt att manipulera bland annat värme, ventilation, brandlarm, belysning och att öppna dörrar på många känsliga byggnader i Sverige.

[ Annons ]

Dagens Nyheter skriver att de har hittat minst 733 fastighetssystem uppkopplade mot Kabonas Webbdatorcentral, som ligger helt öppna mot internet. Bland annat i polishus, tågstationer, vårdcentraler och stora kontorsbyggnader.

Det går till exempel att ändra på tryck i värmesystem och nollställa servrarna som styr fastighetssystemen.
–? Att man kan få kontroll över hundratals fastigheters styrsystem är riktigt otäckt. Det kan potentiellt få mycket allvarliga konsekvenser, säger Leif Nixon, säkerhetskoordinator på Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet till DN. Han anser att de sårbara systemen är ett hot mot rikets säkerhet.

Säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur, Anne-Marie Eklund Löwinder, tror inte att Sverige har tillräckliga resurser för att hantera en systematisk attack mot ett stort antal mål.

Bland annat är polishusen i Kalmar, Västervik, Eksjö och Ulricehamn är anslutna till systemet Webbdatorcentral. ESA Satellitstation i Kiruna Landvetter flygplats driftbyggnad och Chalmers tekniska högskola har styrsystem som ligger på internet.

Kabona ska nu undersöka säkerheten i sina system. Vd Kjell Carlberg bedömer att det inte går att orsaka kaos eller materiella skador. Han menar att andra skyddsmekanismer säger ifrån om värdena ändras för mycket.

Leif Nixon tror däremot att det går att orsaka oreda.
– Jag är övertygad om att jag kan ställa till kaos även om det finns skydd mot de mest extrema felvärdena. De spärrar som finns är till för att skydda mot felfunktioner, inte att skydda mot en intelligent angripare. Sårbarheterna i Webbdatorcentral är så allvarliga att jag helt kan ta över fastighetens interna nätverk, och det ger en mycket stor frihet att ställa till ofog, säger Leif Nixon till DN.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]