Erik Ottoson (i mitten) fick publiken medhåll när han talade om behovet av en reform. Ola Johansson (t.h) höll också med.
Publicerat 9 mars, 2018

”Öppna geodata är mest en budgetteknisk exercis”

Det rådde klar enighet om den ofantliga nyttan som kan nås med öppna geodata när Geoforum Sverige bjöd in till seminarium. Lika eniga var panelen om att den nödvändiga reformen borde skett för länge sedan.

– Är det någon här i rummet som inte förstått nyttan av öppna geodata?

[ Annons ]

Inga händer i luften.

Erik Ottoson, riksdagsledamot (M), sammanfattade med sin retoriska fråga läget ganska väl. Under fredagsmorgonen höll Geoforum Sverige seminarium under rubriken ”Öppna geodata för alla – inom kort eller långt bort?” Något klart svar gavs nog aldrig, men samtliga deltagare var tämligen överens om att det kommer bli samhällsekonomiskt kostsamt om en reform av digitalisering och öppna data dröjer alltför länge.

Lennart Sjögren, vice ordförande i Geoforum Sverige, inledde med att konstatera att Sverige ligger på 31:a plats i Global Open Data Index.

– Våra nordiska grannländer ligger långt före oss på detta område, sa Lennart Sjögren.

Därefter följde en kanonad av exempel på nyttan med större tillgång på öppna data.

– Ett norskt elhandelsbolag har utvecklat en tjänst där man bara skriver in adressen varefter allt man behöver veta om en solcellsinstallation snabbt räknas ut. Man spar enormt mycket på att inte behöva åka ut till varje kund. Den enkla lösningen gör det också enklare att konkurrensutsätta leverantörerna, berättade Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, pratade om hur man i många större byggprojekt stöter på ”geologiska överraskningar”,

– Det skulle kunna undvikas om det fanns bättre tillgång till data, sa Björn Wellhagen.

Problembilden är ganska tydlig. Samhällsekonomiskt handlar det om oerhörda vinster. Mot detta står kommunal verksamhet som till viss del finansieras av avgifter för denna data.

– Det handlar om nytta i miljardklassen. Ändå pratar vi om hur det ska finansieras. Jag menar att det handlar mer om att hitta affärslösningar för att fördela nyttan, sa Ola Johansson, riksdagsledamot (C).

Den andra inbjudne politikern Erik Ottoson (M) höll med.

– Det är mest en budgetteknisk exercis som bara måste lösas.

Han konstaterade samtidigt att det inte råder några större politiska skiljaktigheter på området. Regeringens viljeinriktning är att Sverige ska ta tätpositionen inom öppna data.

– Det är ju så självklart att detta måste göras. Men mitt tålamod börjar ta slut. Det är dags för staten att sätta ner foten och bestämma hu detta ska göras, sa Erik Ottoson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]