[ Annons ]

Branschen vill vara med i dialog kring hur implementeringen av energidirektivet ska gå till. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med fler branschorganisationer i ett öppet brev till regeringen och energiministern Anna-Karin Hatt.
Publicerat 26 mars, 2013

Öppet brev till regeringen om energieffektiviersingsdirektiv

Branschen vill vara med i dialog kring hur implementeringen av energidirektivet ska gå till. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med fler branschorganisationer i ett öppet brev till regeringen och energiministern Anna-Karin Hatt.

Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, initiativtagare till brevet.

[ Annons ]

– Vi vill lyfta fram att branschen vill vara med i dialogen kring hur implementeringen av energidirektivet ska gå till. Hanteringen avviker från hur det vanligtvis går till när ett EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning.

I brevet beskrivs bland annat att branschen saknar en öppen dialog och föreslår att en utredare utnämns med uppdraget  att ta fram ett förslag som sedan skickas ut på remiss.

– Branschens samlade erfarenheter och kunskaper är viktiga att ta tillvara i ett tidigt skede. Om regeringen är bredd att föra en öppen dialog med branschen bidrar det samtidigt till att direktivet implementeras mer framgångsrikt. Vi har haft svårt att hittills förstå hur regeringen vill hantera direktivet och vilka konsekvenser det får för bygg- och fastighetssektorn samtidigt som det finns oro för hur vissa delar av direktivet kan påverka i negativ riktning.  Men för att vi ska kunna medverka till att direktivet implementeras på bästa sätt behöver processen bli mer transparent. Och därför önskar vi att regeringen nu tar våra synpunkter till sig och öppnar upp en dialog med branschen, avslutar Yogesh Kumar.

Brevet undertecknades av Fastighetsägarna Sverige, Byggherrarna,HSB Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Svensk Fjärrvärme, VVS Företagen samt Byggmaterial industrierna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]